Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Cửa hàng phụ tùng ô tô Viên tại thửa đất số 1628 và 1629, tờ bản đồ số 19, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Vien Đắk Lắk.

27/11/2023 16:47

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Cửa hàng phụ tùng ô tô Viên tại thửa đất số 1628 và 1629, tờ bản đồ số 19, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Vien Đắk Lắk.

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng (nay là xã Ea Sin), huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thái Dương

05/08/2022 08:50

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng (nay là xã Ea Sin), huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thái Dương

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phú Hợp Thành

05/08/2022 07:41

Thông báo thu hồi đất tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phú Hợp Thành

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Công ty TNHH Cà Chít Vàng

15/06/2022 15:02

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ tăng cường sức khỏe, kinh doanh nội thất của Công ty TNHH Cà Chít Vàng

Thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư Bến xe khách huyện Lắk của Công ty TNHH Lan Chi

15/06/2022 08:24

Thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư Bến xe khách huyện Lắk tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk của Công ty TNHH Lan Chi