Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

31/07/2023 10:43

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Ea Ral tại xã Ea Trang, huyện M’Drắk

28/07/2023 08:45

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Ea Ral tại xã Ea Trang, huyện M’Drắk

Đắk Lắk đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững

18/07/2023 13:57

Đắk Lắk đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ, dăm gỗ từ rừng trồng M’Đrắk - Giai đoạn 1 tại Cụm công nghiệp M’Đrắk, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk

30/06/2023 08:13

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ, dăm gỗ từ rừng trồng M’Đrắk - Giai đoạn 1 tại Cụm công nghiệp M’Đrắk, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk của Công ty cổ phần Pisico Đắk Lắk

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm Dệt - May Veston Đông Nam Á tại cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea kar của công ty cổ phần Dệt may Liên Phương Highland

27/06/2023 08:35

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trung tâm Dệt - May Veston Đông Nam Á tại cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea kar của công ty cổ phần Dệt may Liên Phương Highland

Quảng bá địa phương tại Qatar

23/06/2023 14:19

Quảng bá địa phương tại Qatar

Đắk Lắk: Khởi công Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

19/06/2023 07:56

Đắk Lắk: Khởi công Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

07/06/2023 14:40

Tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “⋅vn”

05/06/2023 08:03

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “⋅vn”

Công bố Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột.

17/03/2023 14:19

Công bố Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột.

Hội nghị hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

27/02/2023 08:54

Hội nghị hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030

22/02/2023 14:54

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã bám sát các quan điểm, định hướng, mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Đảng và Chính phủ đề ra.

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

09/02/2023 16:11

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/01/2023 15:07

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Triển khai Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

06/01/2023 16:17

Triển khai Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.