Giải ngân vốn đầu tư công ở Đắk Lắk chậm vì chưa có quy hoạch sử dụng đất

Ngày đăng: 13/09/2022 15:44