Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Cửa hàng phụ tùng ô tô Viên tại thửa đất số 1628 và 1629, tờ bản đồ số 19, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Vien Đắk Lắk.

Ngày đăng: 27/11/2023 16:47